Câu 9. Vào ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào vĩ tuyến nào? A. Chí tuyến bắc. B. Chí tuyến nam. C. Xích đạo. D. Chí t

Question

Câu 9. Vào ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào vĩ tuyến nào?
A. Chí tuyến bắc.
B. Chí tuyến nam.
C. Xích đạo.
D. Chí tuyến gốc.
Câu 10. Vĩ độ của một điểm là khoảng cách từ điểm đó đến
A. hai cực của Trái Đất.
B. vĩ tuyến gốc (xích đạo).
C. kinh tuyến gốc.
D. vĩ tuyến gần nhất.

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-08T16:43:03+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-08T16:45:02+00:00

    9 C xích đạo

    10 B vĩ tuyến gốc ( xích đạo)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )