Câu 9: Vương quốc của người Chăm có kinh đô đóng ở tỉnh nào nước ta ngày nay ? A Thừa Thiên Huế B .Quảng Nam C

Question

Câu 9: Vương quốc của người Chăm có kinh đô đóng ở tỉnh nào nước ta ngày nay ?
A Thừa Thiên Huế B .Quảng Nam C Bình Định D Phú Yên
Câu 10: Nguồn sống chính của người Chăm là :
A. Đánh cá biển B. Nông nghiệp trồng lúa nước
C. Buôn bán D. Khai thác lâm sản.

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-20T02:03:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:04:54+00:00

  9.C

  10.B

  Chúc bn học tốt

  0
  2021-10-20T02:05:12+00:00

  CB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )