Câu : Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dd sau : KCl, KNO3, KOH, HNO3

Question

Câu : Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dd sau : KCl, KNO3, KOH, HNO3

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-09-06T18:55:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:56:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dùng quỳ tím

  + Xanh: `KOH`

  + Đỏ: `HNO_3`

  Dùng `AgNO_3`

  + Kết tủa trắng: `KCl`

  `AgNO_3+KCl→AgCl↓+KNO_3`

  0
  2021-09-06T18:57:15+00:00

  – Trích mẫu thử

  – Cho quỳ tím vào các dung dịch:

   + Quỳ tím hóa đỏ: `KOH`

   + Quỳ tím hóa xanh: `HNO_{3}`

   + Quỳ tím không đổi màu: `KCl, KNO_{3}`

  – Cho dd `AgNO_{3}` vào 2 dd còn lại `KCl, KNO_{3}`

   + Xuất hiện kết tủa trắng: `KCl`

     `PTHH:AgNO_{3}+KCl→AgCl↓+KNO_{3}`

   + Không hiện tượng: `KNO_{3}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )