câu ca dao, tục ngữ về tự chủ?

Question

câu ca dao, tục ngữ về tự chủ?

in progress 0
Kylie 26 phút 2021-09-20T07:15:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:16:18+00:00

  Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ra vẫn vững như kiềng ba chân

  Cây ngay không sợ chết đứng

  0
  2021-09-20T07:17:10+00:00

  – Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ.

  – Có thân phải lập thân.

  – Có thân thì lo.

  – Có thân phải khổ, có khổ mới nên thân.

  – Hữu thân hữu khổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )