Câu cuối á mọi người mong mn giúp đúng 5 sao Hòa tan 10,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Na2O và NaOH vào nư

Question

Câu cuối á mọi người mong mn giúp đúng 5 sao
Hòa tan 10,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Na2O và NaOH vào nước đc dd A. Để trung hòa dd A đã dùng hết 73,5 gam dd H2SO4 20%
a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính khối lượng muối thu đc.

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-20T15:02:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T15:04:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{Na_2O} = a(mol) ; n_{NaOH} = b(mol)$

  $\to 62a + 40b = 10,2(1)$

  $Na_2O + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + H_2O$
  $2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2H_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{H_2SO_4} = n_{Na_2O} + 0,5n_{NaOH}$

  $\to a + 0,5b = \dfrac{73,5.20\%}{98} = 0,15(2)$

  Từ (1)(2) suy ra $a = 0,1 ; b = 0,1$

  Vậy :

  $\%m_{Na_2O} = \dfrac{0,1.62}{10,2}.100\% = 60,78\%$

  $\%m_{NaOH} = \dfrac{0,1.40}{10,2}.100\% = 39,22\%$

  $b/$

  Theo PTHH :

  $n_{Na_2SO_4} = a + 0,5b = 0,1 + 0,1.0,5 = 0,15(mol)$
  $\to m_{Na_2SO_4} = 0,15.142 = 21,3(gam)$

   

  0
  2021-09-20T15:04:42+00:00

  :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )