Câu ” Đừng sợ” và câu ” Mình không cố ý mà ” câu nào là câu khiến

Question

Câu ” Đừng sợ” và câu ” Mình không cố ý mà ” câu nào là câu khiến

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-08-23T06:33:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:34:40+00:00

  @Meoss_

  * Câu ” Đừng sợ” và câu ” Mình không cố ý mà “

  -> Câu cầu khiến là câu ” Đừng sợ ” vì là lời khuyên, động viên và có thể xem là yêu cầu ngườu khác đừng sợ.

  0
  2021-08-23T06:34:47+00:00

  Đừng sợ là câu khiến nha

   Sai khiến người ta không được sợ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )