câu hát hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày trong đoạn trích trên là kiểu câu gì

Question

câu hát hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày trong đoạn trích trên là kiểu câu gì

in progress 0
Gabriella 2 tuần 2021-07-11T00:57:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:58:01+00:00

  Câu trả lời:
  *Câu hát hỏng, bông phèn, cũng đào,cũng thuốc mê man suốt ngày thuộc loại câu rút gọn thành phần chủ ngữ*
  Chúc bạn học tốt ^^

  0
  2021-07-11T00:58:56+00:00

  câu hát hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày trong đoạn trích trên là kiểu câu rút gọn (phân loại theo cấu trúc nhữ pháp)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )