Câu “Họ gặp không ít những khó khăn” có phải là câu phủ định không? Vì sao?

Question

Câu “Họ gặp không ít những khó khăn” có phải là câu phủ định không? Vì sao?

in progress 0
Alice 15 phút 2021-09-12T22:59:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:01:02+00:00

  -Là câu phủ định

  Vì có từ phủ định là từ “không”.

  0
  2021-09-12T23:01:12+00:00

  Câu ” Họ gặp không ít những khó khăn” tuy có từ “không” , nhưng từ ” không ” ở đây không mang ý nghĩa phủ định .

  ” Họ gặp không ít những khó khăn ” đồng nghĩa với việc họ gặp nhiều khó khăn nên đây phải là câu khẳng định .

  → Không phải câu phủ định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )