Câu hỏi: 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không có nước thì bể sẽ đầy sau 2h55p. Nếu chảy riêng thì vòi thứ 1 có thể chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ 2 là

Question

Câu hỏi: 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không có nước thì bể sẽ đầy sau 2h55p. Nếu chảy riêng thì vòi thứ 1 có thể chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ 2 là 2h. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu

in progress 0
Samantha 4 tuần 2021-07-08T20:25:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:26:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $2h55’=\dfrac{35}{12}$

  Gọi 1 h vòi 1,2 chảy được $a,b$ phần bể

  Theo bài ta có :
  $\begin{cases}(a+b).\dfrac{35}{12}=1\\ \dfrac{1}{a}+2=\dfrac{1}{b}\end{cases}$ 

  $\to \begin{cases}b=\dfrac{12}{35}-a\\ \dfrac{1}{a}+2=\dfrac{1}{\dfrac{12}{35}-a}\end{cases}$ 

  $\to \begin{cases}b=\dfrac 17\\ a=\dfrac 15,(a>0)\end{cases}$ 

  $\to $nếu chảy riêng thì vòi 1,2 sẽ chảy đầy bể trong $1:\dfrac 15=5(h), 1:\dfrac 17=7h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )