câu hổi a) tính giá trị của biểu thức sau: p=2x+1/2x+5 với các giá trị của x thoả mãn 2 (+1)=3.(4x-1) b) Tìm các giá trị của biến x và y để giá trị củ

Question

câu hổi
a) tính giá trị của biểu thức sau: p=2x+1/2x+5 với các giá trị của x thoả mãn 2 (+1)=3.(4x-1)
b) Tìm các giá trị của biến x và y để giá trị của biểu thức A = (x-5)(y^2-9) có giá trị bằng 0
c) tìm x ,y thoả mãn : x^2 +2x^2y^2 – ( x^2y^2 + 2x^2 0 -2 =0
giúp mình với

in progress 0
Savannah 4 tháng 2021-08-18T16:30:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:32:32+00:00

  Đáp án :

  a)

  Ta có : 2(x+1)=3(4x-1)

  ⇒2x+2=12x-3

  ⇒2x-12x=-3-2

  ⇒-10x=-5

  ⇒x=12

  Thay x=12 vào biểu thức P ta có :

  P=2x+12x+5=2.12+12.12+5

  =26=13

  b)

  (x-5)(y2-9)=0 

   [x−5=0y2−9=0[x=5y=±3

  Vậy x=5;y=±3 

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )