Câu hỏi: Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AD = h, cạnh đáy AB = a, CD = b. Tìm hệ thức giữa a, b, h để BD vuông góc trung tuyến AM của tam giác AB

Question

Câu hỏi:
Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AD = h, cạnh đáy AB = a, CD = b. Tìm hệ thức giữa a, b, h để BD vuông góc trung tuyến AM của tam giác ABC

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-07-20T13:43:45+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:45:04+00:00

  BD⊥AM ⇔ vecto AM . vecto BD =0

                ⇔ 1/2  (vtAB + vt AC). vt BD=0

                ⇔ (vtAB + vtAD + vt DC)(vtAD – vtAB)=0

                ⇔vtAB . vt AD + vtAD . vtAD +vtDC . vtAD – vtAB . vtAB – vtAD . vtAB – vtDC . vt AB =0

                ⇔ 0+AD²+0-AB²-0-DC.AB=0

                ⇔h²-a²-ab=0

                ⇔h²=a(a+b)

                

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )