câu hỏi: Mục đích của tính qui phạm phổ biến là gì? Đáp án: A. Vì pháp luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩn

Question

câu hỏi: Mục đích của tính qui phạm phổ biến là gì?
Đáp án: A. Vì pháp luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực
B. Tạo nên tính công bằng, bình đẳng vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật qui định/
C. Vì pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của nhà nước/
D. Tất cả các đáp án đều đúng.

in progress 0
Anna 2 tuần 2021-07-11T00:26:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:28:09+00:00

  Câu hỏi: Mục đích của tính qui phạm phổ biến là gì? Đáp án:

  A. Vì pháp luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực

  B. Tạo nên tính công bằng, bình đẳng vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật qui định

  C. Vì pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của nhà nước

  D. Tất cả các đáp án đều đúng.

  ⇔ Trả lời: Mục đích của tính qui phạm phổ biến là tạo nên tính công bằng, bình đẳng vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật qui định

  0
  2021-07-11T00:28:34+00:00

  @Phương????????????

  câu hỏi:

  câu hỏi: Mục đích của tính qui phạm phổ biến là gì?

  Đáp án:

  A. Vì pháp luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực

  B. Tạo nên tính công bằng, bình đẳng vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật qui định

  C. Vì pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của nhà nước

  D. Tất cả các đáp án đều đúng.

  => Mục đích của tính qui phạm phổ biến là :

   +Pháp luật được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực

  +Tạo nên tính công bằng, bình đẳng vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật qui định

  +Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của nhà nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )