Câu hỏi rất đơn giản nhưng trả lời thiếu , spam xác định pay màu nhé :) Em hãy nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông ? ( kể hết ra nhé )

Question

Câu hỏi rất đơn giản nhưng trả lời thiếu , spam xác định pay màu nhé 🙂
Em hãy nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông ? ( kể hết ra nhé )

in progress 0
Josie 3 giờ 2021-09-07T07:19:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:20:59+00:00

  có 3 trường hợp nhé

   -góc nhọn

  -2 cạnh góc vuông

  -cạnh huyền

  0
  2021-09-07T07:21:14+00:00

  Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông là : 

   Cạnh – góc – cạnh ( c.g.c )

   Góc – cạnh – góc ( g.c.g )

  Góc – góc ( g.g ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )