câu hỏi: theo em ngày nay giáo dục có tác dụng gì?

Question

câu hỏi: theo em ngày nay giáo dục có tác dụng gì?

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-18T20:13:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T20:14:49+00:00

    Giáo dục có tác dụng giáo dục con người về cả trí óc và đạo đức. Giáo dục hướng con người tới một tương lai tốt hơn. Bên canh đó, giáo dục có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội. Nếu không có giáo dục thì xã hội sẽ sụp đổ, mất khống chế. Vậy nên, giáo dục đối với hiện nay là vô cùng quan trọng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )