CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 6 ( LẦN 7) Câu 1: Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính của tầng đối lưu: A.Luôn có sự chuyển động của không khí th

Question

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 6 ( LẦN 7)
Câu 1: Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính của tầng đối lưu:
A.Luôn có sự chuyển động của không khí theo chiều thẳng đứng ‘
B.Nhiệt độ tăng dần khi lên cao, trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ tăng 0.6℃.
C.Nơi sinh ra tất cả các hiện tượng khí tượng: mây. mưa. sấm , chớp….
D.Nhiệt độ giảm dần khi lên cao.
Câu 2: Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu được gọi là tầng :
A.Tầng cao của khí tầng.
B. Tầng ô dôn.
C.Tầng bình lưu
D.Tầng đối lưu.
Câu 3: Khối khí được hình thành trên vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao được gọi là:
A .Khối khí đại dương .
B. Khối khí nóng.
C. Khối khí lục địa.
D. Khối khí lạnh.
Câu 4: Trong ngày , Không khí trên mặt đất nóng nhất vào lúc 12 giờ, vì
A.Bức xạ mặt trời lúc này mạnh nhất.
B.Bức xạ mặt đất lúc này mạnh nhất .
C.Bức xạ mặt đất lúc này yếu nhất.
D.Cả bức xạ mặt trời và mặt đất đều mạnh nhất.
Câu 5: Trung bình cộng của nhiệt độ các tháng trong năm là nhiệt độ trung bình của :
A.Ngày B. Năm C.Tháng
Câu 6: Khí áp là:
A.Sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất
B.Trọng lượng của cột thủy ngân có chiều cao 760mm
C.Sức ép của khí quyển lên bề mặt biển.
D.Sức ép của không khí lên bề mặt đất .
Câu7: Tín phong là gió gì:
A.Thổi từ xích đạo về chí tuyến
B.Thổi từ chí tuyến về xích đạo
C.Thổi từ chí tuyến về cực
D.Thổi từ xích đạo về cực
Câu 8: Gió thổi từ các đại cao áp chí tuyến về các đai áp thấp ở khoảng vĩ độ 60℃, được gọi là:
A.Gió Tín phong.
B.Gió Tây ôn đới.
C.Gió Đông cực.
Câu 9: Hơi nước có trong không khí nguồn cung cấp chủ yếu là:
A.Biển,hồ ao, sông ngòi,…bốc hơi
B.Động thực vật thải ra
C.Con người thải ra
D.Biển và đại dương
Câu 10: Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được:
A.Càng nhiều
B.Càng ít
C.Không thay đổi
D. Thay đổi.
Câu 11: Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trong điều kiện
A.Không khí đã bão hòa, mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước
B.Không khí đã bão hòa, nhưng bị lạnh khi đi lên cao
C.Không khí đã bão hòa, nhưng bị lạnh khi tiếp xúc với khối khí lạnh
D.Không khí chưa bão hòa, nhưng bị lạnh khi tiếp xúc với khối khí lạnh
Câu 12: Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình là:
A.Từ 201mm – 500mm
B.Từ 501mm – 1000mm
C.Từ 1001mm – 2000mm
D.Từ 500mm- 900mm

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-24T21:42:39+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:44:10+00:00

  Câu 1: Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính của tầng đối lưu:

  A.Luôn có sự chuyển động của không khí theo chiều thẳng đứng ‘

  B.Nhiệt độ tăng dần khi lên cao, trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ tăng 0.6℃.

  C.Nơi sinh ra tất cả các hiện tượng khí tượng: mây. mưa. sấm , chớp….

  D.Nhiệt độ giảm dần khi lên cao.

  Câu 2: Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu được gọi là tầng :

  A.Tầng cao của khí tầng.

  B. Tầng ô dôn.

  C.Tầng bình lưu

  D.Tầng đối lưu.

  Câu 3: Khối khí được hình thành trên vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao được gọi là:

  A .Khối khí đại dương .

  B. Khối khí nóng.

  C. Khối khí lục địa.

  D. Khối khí lạnh.

  Câu 4: Trong ngày , Không khí trên mặt đất nóng nhất vào lúc 12 giờ, vì

  A.Bức xạ mặt trời lúc này mạnh nhất.

  B.Bức xạ mặt đất lúc này mạnh nhất .

  C.Bức xạ mặt đất lúc này yếu nhất.

  D.Cả bức xạ mặt trời và mặt đất đều mạnh nhất.

  Câu 5: Trung bình cộng của nhiệt độ các tháng trong năm là nhiệt độ trung bình của :

  A.Ngày

  B. Năm

  C.Tháng

  Câu 6: Khí áp là:

  A.Sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất

  B.Trọng lượng của cột thủy ngân có chiều cao 760mm

  C.Sức ép của khí quyển lên bề mặt biển.

  D.Sức ép của không khí lên bề mặt đất .

  Câu7: Tín phong là gió gì:

  A.Thổi từ xích đạo về chí tuyến

  B.Thổi từ chí tuyến về xích đạo

  C.Thổi từ chí tuyến về cực

  D.Thổi từ xích đạo về cực

  Câu 8: Gió thổi từ các đại cao áp chí tuyến về các đai áp thấp ở khoảng vĩ độ 60℃, được gọi là:

  A.Gió Tín phong.

  B.Gió Tây ôn đới.

  C.Gió Đông cực.

  Câu 9: Hơi nước có trong không khí nguồn cung cấp chủ yếu là:

  A.Biển,hồ ao, sông ngòi,…bốc hơi

  B.Động thực vật thải ra

  C.Con người thải ra

  D.Biển và đại dương

  Câu 10: Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được:

  A.Càng nhiều

  B.Càng ít

  C.Không thay đổi

  D. Thay đổi.

  Câu 11: Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trong điều kiện

  A.Không khí đã bão hòa, mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước

  B.Không khí đã bão hòa, nhưng bị lạnh khi đi lên cao

  C.Không khí đã bão hòa, nhưng bị lạnh khi tiếp xúc với khối khí lạnh

  D.Không khí chưa bão hòa, nhưng bị lạnh khi tiếp xúc với khối khí lạnh

  Câu 12: Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình là:

  A.Từ 201mm – 500mm

  B.Từ 501mm – 1000mm

  C.Từ 1001mm – 2000mm

  D.Từ 500mm- 900mm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )