Câu hỏi về sử hãy lập bảng thống kê thành tựu chủ yếu của kĩ thuật văn học nghệ thuật trong thế kỉ XVIII-XIX

Question

Câu hỏi về sử hãy lập bảng thống kê thành tựu chủ yếu của kĩ thuật văn học nghệ thuật trong thế kỉ XVIII-XIX

in progress 0
Remi 1 tuần 2021-12-03T23:32:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:34:06+00:00

  – Công nghiệp:
  + Kĩ thuật luyện kim, chế tạo máy móc, máy hơi nước
  + Nguyên liệu: sắt, than đá, dầu mỏ
  – Giao thông vận tải, thông tin liên lạc:
  + Động cơ hơi nước được ứng dụng rộng rãi: tàu thuỷ, xe lửa
  + Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín phát minh ở Nga, Mĩ
  – Nông nghiệp:
  + Sử dụng phân hoá học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày, gặt…
  – Quân sự:
  + Nhiều vũ khí mới, đại bác, súng trường, ngư lôi… 

  0
  2021-12-03T23:34:34+00:00

   

  Công nghiệp

  – Kỹ thuật luyện kim cải tiến nên tăng nhanh sản xuất thép, sản xuất nhôm nhanh và rẻ.

  – Chế tạo máy tiện, máy phay than đá dầu mỏ được sử dụng.

  – Sắt là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, làm đường sắt..

  – Máy hơi nước.

   

   

  Giao thông vận tải, thông tin liên lạc

  – 1807 – kỹ sư Mỹ Phơn tơn chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước.

  – 1802 đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh.

  – 1814 Xtiphen xơn – Anh chế tạo xe lửa chạy trên đường sắt kéo được nhiều toa.

  – Máy điện tín được phát minh ở Nga và Mỹ.

  – Kỹ sư Mỹ Moóc xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những vạch và chấm.

  Nông nghiệp

  – Sử dụng ohan hoá học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày, gặt. . .

  Quân sự

  – Nhiều vũ khí mới, đại bác, súng trường, ngư lôi . . .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )