câu lệnh Do thực hiện mấy lần I:=3;While I>=0 DO I:=i-1;

Question

câu lệnh Do thực hiện mấy lần
I:=3;While I>=0 DO I:=i-1;

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-07-12T16:22:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:23:31+00:00

  Đầu tiên $i = 3$

  Thực hiện lần $1$

  $ i = i -1 = 2$

  Lần  $2$

  $ i = i -1 = 1$

  Lần $3$

  $ i = i -1 = 0$

  Lần $4$

  $ i = i -1 = -1$

  Lần $5$

  $ i < 0$ nên sai

  Vậy câu lệnh thực hiện $4$ lần

  0
  2021-07-12T16:23:37+00:00

  VL1 i>=0 (TM): i=2

  VL2 i>=0 (TM): i=1

  VL3 i>=0 (TM): i=0

  VL4 i>=0 (KTM): i=-1

  => thực hiện 4 lần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )