câu lệnh For…do có thể lồng vào nhau, lúc này các phải đặt tên khác nhau trong các lệnh For..do khác nhau, đúng hay sai

Question

câu lệnh For…do có thể lồng vào nhau, lúc này các phải đặt tên khác nhau trong các lệnh For..do khác nhau, đúng hay sai

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-08-20T05:17:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:18:23+00:00

  Sai 

  0
  2021-08-20T05:19:07+00:00

  Đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )