Câu lệnh lặp được viết như thế nào?

Question

Câu lệnh lặp được viết như thế nào?

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-07T19:54:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:56:26+00:00

        Câu lệnh lặp được viêt là…………REPEAT

                                                                HẾT                                                                    

  0
  2021-08-07T19:56:36+00:00

  VD vẽ hình vuông : 

  repeat 4 (fd 100 rt 90)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )