Câu lệnh viết thủ tục 8 đường tròn trong phần mềm logo

Question

Câu lệnh viết thủ tục 8 đường tròn trong phần mềm logo

in progress 0
Ximena 5 tháng 2021-07-16T07:05:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:06:27+00:00

  Bạn nên dùng cách 2 để cho đường tròn nó tròn hơn.

  C1:
  to 8duongtron
  repeat 8[repeat 60[fd 5 rt 6] rt 45]
  end
  C2:
  to 8duongtron
  repeat 8[circle2 50 rt 45]
  end

  0
  2021-07-16T07:06:45+00:00

  Repeat 8 [repeat 60 [fd 4 rt 6]rt 45]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )