Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ Cảnh ngày hè có gì lạ so với số tiếng quy định của thơ thất ngôn bát cú Đường luật? Câu thơ kết thúc thể hiện tư

Question

Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ Cảnh ngày hè có gì lạ so với số tiếng quy định của thơ thất ngôn bát cú Đường luật? Câu thơ kết thúc thể hiện tư tưởng gì của nhà thơ?

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-12T08:13:34+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:15:08+00:00

  điệp kết tù nguyễn trãi muốn nói đến không phải là về thiên nhiên mà là nói đến con người,người dân

  0
  2021-10-12T08:15:22+00:00

  – Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ ”Cảnh ngày hè” có điểm đặc biệt so với số tiếng quy định của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Bởi ông sử dụng thể thơ thất ngôn xen lục ngôn một thể loại mới do ông sáng tạo, với câu cuối có nhịp 3/3 thể hiện sự dồn nén cảm xúc của cả bài thơ.

  – Câu thơ kết thúc thể hiện tư tưởng ”vì nước vì dân” của ông, đó là khát vọng đẹp đẽ, cao cả của một người luôn yêu nước thương dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )