Câu nào đúng? A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên . B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động s

Question

Câu nào đúng?
A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên .
B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
C. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật.

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-12-05T06:26:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:27:22+00:00

  Đáp án:

  A, B sai. Vì nếu vật đang chuyển động mà hợp lực tác dụng lên vật triệt tiêu thì vật vẫn chuyển động đều (định luật I Niu-tơn)

  C sai. Vì một cái xe đứng yên thì vẫn chịu tác dụng của trọng lực và phản lực. Ngoài ra nếu hợp lực tác dụng lên vật bằng 0 nhưng vật vẫn chuyển động đều nếu trước đó vật có vận tốc.

  Chọn D.

  Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên nó (theo định luật II Niu-tơn: F = m.a, vận tốc thay đổi thì a ≠ 0 → F ≠ 0).

  0
  2021-12-05T06:27:44+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  A – sai vì: Theo định luật I – Niutơn, một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc hợp tất cả các lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

  B – sai vì: Vật vẫn có thể chuyển động thẳng đều khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa

  C – sai vì: Có trường hợp vật chịu tác dụng của lực nhưng không chuyển động (Ví dụ như quyển sách đặt trên bàn chịu tác dụng của trọng lực và phản lực nhưng vẫn đứng yên)

  D – đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )