Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé? A. Tay làm hàm nhai B. Nặng nhặt chặt bị C. Khỏe như voi D. Cả 3 đáp án

Question

Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé?
A. Tay làm hàm nhai
B. Nặng nhặt chặt bị
C. Khỏe như voi
D. Cả 3 đáp án

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-10-01T11:17:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:18:44+00:00

  Câu nào khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ bé?

  A. Tay làm hàm nhai

  B. Nặng nhặt chặt bị

  C. Khỏe như voi

  D. Cả 3 đáp án

  0
  2021-10-01T11:19:18+00:00

  A. Nặng nhặt chặt bị

  => Khuyên chúng ta nên chăm chỉ, tiết kiệm

             Chúc bn học tốt!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )