Câu nào sau đây sử dụng biện pháp nhân hóa? A) Trên núi như có ai đang hàn điện: khi thì lóe lên chói mắt, khi thì vụt tắt ngấm. B)Mưa đổ xuống rào

Question

Câu nào sau đây sử dụng biện pháp nhân hóa?
A) Trên núi như có ai đang hàn điện: khi thì lóe lên chói mắt, khi thì vụt tắt ngấm.
B)Mưa đổ xuống rào rào, hạt nặng như mưa đá.
C) Mưa trút xuống sân, vỡ vụn ra như thủy tinh.
D) Mưa trút xuống, những giọt mưa sáng loáng như thép dưới ánh chớp, che lấp hẳn những ánh đèn đang nhấp nháy một cách niềm nở trong thôn.

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-05T01:14:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:16:10+00:00

  Câu có sử dụng biện pháp nhân hóa là:

  Chọn D) Mưa trút xuống, những giọt mưa sáng loáng như thép dưới ánh chớp, che lấp hẳn những ánh đèn đang nhấp nháy một cách niềm nở trong thôn.

  HỌC TỐT !!! >.<

  0
  2021-08-05T01:16:23+00:00

  Câu nào sau đây sử dụng biện pháp nhân hóa?

  A) Trên núi như có ai đang hàn điện: khi thì lóe lên chói mắt, khi thì vụt tắt ngấm.

  B)Mưa đổ xuống rào rào, hạt nặng như mưa đá.

  C) Mưa trút xuống sân, vỡ vụn ra như thủy tinh.

  D) Mưa trút xuống, những giọt mưa sáng loáng như thép dưới ánh chớp, che lấp hẳn những ánh đèn đang nhấp nháy một cách niềm nở trong thôn.

  Giải thích:

  Ta có : từ ” che lấp” chỉ hoạt động của con người

  => D là  nhân hóa

  Xin hay nhất!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )