Câu này dễ lắm nè, mình biết đáp án r nhưng vẫn đăng để các bạn đc trả lời câu hỏi!!! Nhanh tay!!!! Nhanh tay !!!! Bạn Hồng đến nhà bạn Hà chơi và hỏi

Question

Câu này dễ lắm nè, mình biết đáp án r nhưng vẫn đăng để các bạn đc trả lời câu hỏi!!!
Nhanh tay!!!! Nhanh tay !!!!
Bạn Hồng đến nhà bạn Hà chơi và hỏi: “Bố bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. Hà hóm hỉnh trả lời: “Nếu lấy một nửa số tuổi của bố mình cộng với 7 thì được tuổi của bố mình cách đây 12 năm”. Hồng vốn là học sinh học giỏi môn Toán nên tính ngay ra. Còn em, em có tính được tuổi của bố bạn Hà không?

in progress 0
Ariana 4 tuần 2021-07-06T08:39:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:40:04+00:00

  Đáp án:

   `38` tuổi

  Giải thích các bước giải:

   -Gọi số tuổi của bố Hà là: `a`

  -Theo đề bài ra ta có: `a : 2 + 7 = a – 12`

                                ⇒  `7 + 12 = a – a : 2`

                                ⇒  `19 = a – a . 1/2`

                                ⇒  `19 = a . ( 1 – 1/2 )`

                                ⇒  `19 = a . 1/2`

                                ⇒   `a = 19 : 1/2`

                                ⇒   `a = 38`

                   vậy bố Hà có số tuổi là `38` tuổi      

  0
  2021-07-06T08:40:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Nửa số tuổi của bố bạn Hồng là:

           ` 7 + 12 = 19` (tuổi)

  Số tuổi của bố bạn Hồng là:

            ` 19 xx 2 = 38` (tuổi)

                       Đáp số: `38` tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )