câu phát biểu nào dưới đây là ko đúng về nguồn điện A.nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích B.nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó 1 hiệu điện thế

Question

câu phát biểu nào dưới đây là ko đúng về nguồn điện
A.nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích
B.nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó 1 hiệu điện thế
C.nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở 2 cực của nó
D.nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín

in progress 0
Josie 26 phút 2021-09-16T03:13:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:14:33+00:00

  Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

     A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.

     B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

     C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.

     D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

  ⇒ Câu A sai vì nguồn điện không phải là nguồn tạo ra các điện tích.

  0
  2021-09-16T03:14:48+00:00

  Câu phát biểu nào dưới đây là ko đúng về nguồn điện

  A.Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích

  B.Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó 1 hiệu điện thế

  C.Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở 2 cực của nó

  D.Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )