Câu phát biểu nào sau đây không đúng? A. Xec măng dùng để bao kín buồng cháy và cạo dầu về cácte. B. Bạc thanh truyền dùng đế giảm ma sát và dễ sửa ch

Question

Câu phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Xec măng dùng để bao kín buồng cháy và cạo dầu về cácte.
B. Bạc thanh truyền dùng đế giảm ma sát và dễ sửa chữa, thay thế.
C. Đối trọng dùng dể can bằng trục khuyu.
D.Bánh đà lắp ở đầu trục khuyu để điều hoá mô men quay của động cơ.

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-08-12T02:30:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:31:48+00:00

  Câu phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Xec măng dùng để bao kín buồng cháy và cạo dầu về cácte.

  B. Bạc thanh truyền dùng đế giảm ma sát và dễ sửa chữa, thay thế.

  C. Đối trọng dùng dể can bằng trục khuyu.

  D.Bánh đà lắp ở đầu trục khuyu để điều hoá mô men quay của động cơ.

  0
  2021-08-12T02:32:09+00:00

  Câu phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Xec măng dùng để bao kín buồng cháy và cạo dầu về cácte.

  B. Bạc thanh truyền dùng đế giảm ma sát và dễ sửa chữa, thay thế.

  C. Đối trọng dùng dể can bằng trục khuyu.

  D.Bánh đà lắp ở đầu trục khuyu để điều hoá mô men quay của động cơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )