Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm. A. Một lớp tế bào. B. Ba lớp tế bào xếp xít nhau. C. Hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng D.

Question

Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm.
A. Một lớp tế bào.
B. Ba lớp tế bào xếp xít nhau.
C. Hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng
D. Gồm nhiều lớp tế bào, xen kẽ các tầng keo mỏng.

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-06T21:29:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:30:58+00:00

  Đáp án:c

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-06T21:31:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm.

  A. Một lớp tế bào.

  B. Ba lớp tế bào xếp xít nhau.

  C. Hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng

  D. Gồm nhiều lớp tế bào, xen kẽ các tầng keo mỏng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )