cấu trúc bằng cấu trức It + be + adj + to V (tóm gọn trọng tiếng anh cấp 2)

Question

cấu trúc bằng cấu trức It + be + adj + to V
(tóm gọn trọng tiếng anh cấp 2)

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-07-25T21:53:36+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:54:48+00:00

  Cấu trúc It + be + adj + to V

  – Có ý nghĩa : thật là thế nào để làm gì

  Cấu trúc tương tự:

  S + be + adj + that + S+V ( cũng có nghĩa ….quá…đến nỗi mà…. )

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-25T21:55:31+00:00

  Cấu trúc:

  – It + be + adj + that + `S_2` + (not) V.

  – It + be + adj + that + `S_2` + should (not) V.`

  – It + be + adj + that + `S_2` + (should) be + Vpp (Bị động).

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )