câu tục ngữ ăn cỗ đi trước lội nước theo sau phê phán điều gì?? giúp mik với ạ

Question

câu tục ngữ ăn cỗ đi trước lội nước theo sau phê phán điều gì?? giúp mik với ạ

in progress 0
Harper 18 phút 2021-09-10T02:52:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:54:19+00:00

  -Giải thích nghĩa đen câu tục ngữ

  Đi ăn cỗ: Người tới trước sẽ được phần ngon, đầy đủ nhất, người tới sau sẽ chịu nhiều thiệt thòi

  Lội nước: Người đi trước sẽ gặp nhiều nguy hiểm, người đi sẽ sẽ tránh và biết được những nguy hiểm trước mắt

  -Giải thích nghĩa bóng câu tục ngữ

  Lên án những người có lối sống thực dụng

  Lên án những người đứng lên nhờ sức người khác, những người đi ngược lại đạo lí của xã hội

  0
  2021-09-10T02:54:39+00:00

            Câu tục ngữ có tính phê phán những kẻ hèn nhát lừa lọc,cơ hội lúc nào cũng mang nặng tư tưởng ngồi chờ, khi có những dịp may mắn ,cơ hội tốt thì  cần phải nhanh hơn để nắm bắt thòi cơ cho mình, khi có hiểm nguy, cứ đùn đẩy cho ng khác đi trước gánh chịu ,mình thì đi sau hưởng lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )