Câu tục ngữ: “Chết vinh còn hơn sống nhục” nói về danh dự hay tự trọng?

Question

Câu tục ngữ: “Chết vinh còn hơn sống nhục” nói về danh dự hay tự trọng?

in progress 0
Anna 5 tháng 2021-07-25T01:35:39+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:37:22+00:00

  Câu tục ngữ này đề lên lòng tự trọng của con người. Vì câu tục ngữ này phản ánh và dạy dỗ cho chúng ta biết là phải sống theo đúng cái mà đúng đắn hơn trong cuộc sống, sống phải có chuẩn mực đạo đức và biết cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, sống luôn phải đúng quy chuẩn mực mà xã hội đã đề ra.

  0
  2021-07-25T01:37:34+00:00

  Câu tục ngữ: “Chết vinh còn hơn sống nhục” nói về danh dự .

  -Giai thích:

    +Danh dự là sự coi trọng , đánh giá cao của dư luận xã hội đối với 1 người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó

    +câu tục ngữ này nói về khi con người chết vinh thì được xã hội ghi nhận, đánh giá cao, làm danh dự của người đó được tăng lên. Nhưng khi sống nhục thì lại bị xã hội rẻ rúng, khinh bị, giảm danh dự

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )