Câu tường thuật The interview asked ” How many aliens did you see”

Question

Câu tường thuật
The interview asked ” How many aliens did you see”

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-02T23:52:12+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:53:52+00:00

  @IamFanSky

  Đáp án :

  The interview asked how many aliens I had seen ( You phải đổi thành I để làm chủ ngữ , thì quá khứ phải đổi thành quá khứ hoàn thành ).

  0
  2021-09-02T23:54:08+00:00

  The interview asked how many aliens I had seen.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )