Câu1:1/4+x=5/2×8/7 Câu2:7/3-x=11/5×5/6

Question

Câu1:1/4+x=5/2×8/7 Câu2:7/3-x=11/5×5/6

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-27T10:13:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:14:56+00:00

  1/

  $\dfrac{1}{4}+x=\dfrac{5}{2}×\dfrac{8}{7}$

  $\dfrac{1}{4}+x=\dfrac{20}{7}$

  $x=\dfrac{20}{7}-\dfrac{1}{4}$

  $x=\dfrac{73}{28}$

  2/

  $\dfrac{7}{3}-x=\dfrac{11}{5}×\dfrac{5}{6}$

  $\dfrac{7}{3}-x=\dfrac{11}{6}$

  $x=\dfrac{7}{3}-\dfrac{11}{6}$

  $x=\dfrac{1}{2}$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-27T10:15:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu1

  `1/4+x=5/2×8/7`

  `1/4+x=20/7`

  `=>x=20/7-1/4=73/28`

  Câu2:

  `7/3-x=11/5×5/6`

  `7/3-x=11/6`

  `=>x=7/3-11/6=3/6=1/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )