câu1 1. thực hiện phép tính a 3/5.15/7-15/7.8/5 b(2-7/10):(5/7+3/14) 2. tìm 1 số , biết 3/5 của nó =30 c.ơn nhiều

Question

câu1
1. thực hiện phép tính
a 3/5.15/7-15/7.8/5
b(2-7/10):(5/7+3/14)
2. tìm 1 số , biết 3/5 của nó =30
c.ơn nhiều

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-19T18:52:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:53:38+00:00

  Câu 1:

  1.

  a, $\frac{3}{5}$ .$\frac{15}{7}$ – $\frac{15}{7}$ .$\frac{8}{5}$ 

  = ($\frac{3}{5}$-$\frac{8}{5}$).$\frac{15}{7}$ 

  = -1 . $\frac{15}{7}$ 

  = -$\frac{15}{7}$ 

  b, (2-$\frac{7}{10}$ ):($\frac{5}{7}$ + $\frac{3}{14}$ )

  = $\frac{13}{10}$ : $\frac{13}{14}$ 

  = $\frac{13}{10}$ . $\frac{14}{13}$

  = $\frac{7}{5}$ .

  2.

  Số đó là: 30 : $\frac{3}{5}$ = 50

          Vậy số đó là 50.

  Chúc bạn học tốt !!! Study well !!!

  #_Kaiz_

  0
  2021-09-19T18:53:47+00:00

  câu 1

  1,a 3/5.15/7-15/7.8/5

  =15/7.(3/5-8/5)

  =15/7.-1

  =-15/7

  b(2-7/10):(5/7+3/14)

  =13/10:13/14

  =7/5

   mn chỉ lm 1 phần thui nha 

  xin bạn đừng tố cáoaj

  thong cảm cho

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )