Câu1 :Bất phương trình :căn(x2 +x-12) 0 có tập nghiệm là R khi và chỉ

Question

Câu1 :Bất phương trình :căn(x2 +x-12) 0 có tập nghiệm là R khi và chỉ khi:
Câu 3: Phương trình (C) :
X2+y2+4mx-2my+2m+3=0 là phương trình đường tròn khi và chỉ khi
Mik chỉ cần đáp án vì mik chỉ muốn ktra đáp án có đúng không. Mik cảm ơn

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-15T08:57:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:58:35+00:00

  Câu 3 

  (C) có a=-2m, b=m, c=2m+3

  Để (C) là phương trình đường tròn thì a²+b²-c>0

  ⇔4m²+m²-2m-3>0 ⇔ 5m²-2m-3>0⇔\(\left[ \begin{array}{l}m>1\\m<-3/5\end{array} \right.\) 

  Vậy ….

  0
  2021-10-15T08:58:47+00:00

  Đáp án:

  Câu 3:

  (C) có a=-2m, b=m, c=2m+3

  Để (C) là phương trình đường tròn khi a^2+b^2-c>0

  (=) 4m^2+ m^2 -2m -3>0

  (=) 5m^2- 2m-3>0

  (=)   m>1

          m<-3/5

  vậy…….

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )