Câu1:Một thiết bị trên tàu dùng để đo khoảng cách từ tàu đến một vách núi, bóp phát ra âm ngắn và nhận lại âm phản xạ sau 5 giây. Tính khoảng cách từ

Question

Câu1:Một thiết bị trên tàu dùng để đo khoảng cách từ tàu đến một vách núi, bóp phát ra âm ngắn và nhận lại âm phản xạ sau 5 giây. Tính khoảng cách từ tàu đến vách núi biết vận tốc truyền âm trong ko khí là 340m/s
Câu2:Những người đánh cá trên các đại dương lớn thường sử dụng một đầu dò siêu âm để dò tìm cá.Khi gặp đàn cá lập tức sóng siêu âm sẽ bị phản xạ trở lại và nhờ đó người ta bt chính xác vị trí của chúng để đánh bắt.Sau khi phát xung siêu âm được 1,5s thì người ta nhận đc xung phản hồi.Cho bt vận tốc của sóng siêu âm truyền trong nc là 1500m/s. Khoảng cách của đàn cá so vs mặt nc là bn?
Mn giúp e vs????

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-11-19T20:16:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:17:13+00:00

  1.Thời gian âm phát tàu đến vách núi là

   t=5:2=2,5(s)

  Khoảng cách từ tàu đến vách núi là

  S=v×t=340×2,5=850(m)

  Khoảng cách từ tàu đến vách núi là 850 m

  2. Thời gian âm truyền từ tàu đến làng cá là

  T = 1,5 ÷ 2 = 0,5(s)

  Khoảng cách từ đafn cá so với mặt nước biển là

  S=v×t=1500×0,75=1125(m)

  Vậy khoảng cách từ đèn cá so với mặt nước biển là 1125m

  MỆT VL :))

  MONG GIÚP ĐƯỢC

  0
  2021-11-19T20:17:51+00:00

  1/V=340m/s

  t=5/2s=2,5s

  s=?m

  V=s/t=>s=V.t=340.2,5=850(m)

  2/V=1500m/s

  t=1,5/2s=0,75s

  s=?m

  V=s/t=>s=V.t=1500.0,75=1125(m)

  NHỚ BẦU CHỌN HẾT CHO MÌNH NHA. Hì hì:)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )