Câu1: trình bày đặc điểm chung của lớp lưỡng cư , lớp bò sát Câu2: Tại sao nói sinh sản của Thỏ tiến bộ hơn của thằn lằn Câu3: Lấy 2 VD về động vật c

Question

Câu1: trình bày đặc điểm chung của lớp lưỡng cư , lớp bò sát
Câu2: Tại sao nói sinh sản của Thỏ tiến bộ hơn của thằn lằn
Câu3: Lấy 2 VD về động vật có xương sống và động vật ko có xương sống có lợi có hại như thế nào cho con người?

in progress 0
Serenity 5 tháng 2021-07-15T11:16:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:17:45+00:00

  Câu1: 

  – Lớp lưỡng cư: Là những động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:

  + Da trần, phủ chất nhầy và ẩm; di chuyển bằng 4 chi

  + Hô hấp bằng phổi và da

  + Tim 3 ngăn, có 2 vogf tuần hoàn; máu nuôi cơ thể là máu pha

  + Sinh sản trong môi trường nước; thụ tinh ngoài

  + Nòng nọc phát triển qua biến thái

  + Là động vật biến nhiệt

  – Lớp bò sát: Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cố’ dài, màng nhĩ nam trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thế vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng

  Câu2:

  Thỏ đẻ con tiến bộ hơn đẻ trứng ở thằn lằn vì: – Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ nên ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàng ở trong trứng.

  0
  2021-07-15T11:17:53+00:00

  câu 1:  Đặc điểm chung của Lưỡng cư: 
  – Da trần, ẩm 
  – Di chuyển = 4 chi 
  – Hô hấp = phổi & mang, da 
  – Tim 3 ngăn

  – 2 vòng tuần hoàn  – Máu đi nuôi cơ thể là máu pha 
  – Là động vật biến nhiệt 
  – Sinh sản có biến thái.

  Đặc điểm chung lớp bò sát:

   – Là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn đời sống ở cạn 
  – Hô hấp bằng phổi, có nhiều vách ngăn 
  – Da khô, có vảy sừng bao bọc. Cổ dài, chi yếu có vuốt sắc 
  – Màng nhĩ nằm trong hốc tai 
  – Tim 3 ngăn (1 tâm thất có vách hụt, 2 tâm nhĩ) có 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha 
  – Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ trắng, trứng có vỏ dai hoặc đá vôi bao bọc. 

  câu 2.

  Sự sinh sản của thỏ tiến bộ hơn thằn lằn vì:

  – Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ nên ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàn ở trong trứng.

  – Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào khả năng bắt mồi và mồi trong tự nhiên như các loài khác.

  -Thỏ con phát triển trong cổ tử cung của thỏ mẹ, còn ở thằn lằn thì có trứng.

  -Ở thỏ có hiện tượng thai sinh

  => Sinh sản của thỏ có phần tiến hóa hơn.

   câu 3: – Động vật có xương sống có hại cho mùa màng là :chuột, rắn, lợn rừng, cá tạp, hải ly, chim sẻ.

  – Động vật không xương sống có hại cho mùa màng là : dun đất,châu chấu , rệp sáp,..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )