Câu1:Trình bày tình hình Văn học,nghệ thuật của nước ta từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 18.Em có nhận xét gì về thành tựu Văn học? Câu 2 :Hãy cho biết sự phát

Question

Câu1:Trình bày tình hình Văn học,nghệ thuật của nước ta từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 18.Em có nhận xét gì về thành tựu Văn học?
Câu 2 :Hãy cho biết sự phát triển về văn học,khoa học, nghệ thuật thời Lê Sơ?Nhận xét?

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-29T21:47:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T21:49:06+00:00

  Câu 1 :

  Thống kê :

  + Sử học : Bên cạnh các bộ sử nhà nước còn có các bộ sử tư nhân như Ô châu cận lục , Đại Việt thông sử , Phủ biên tạp lục , …

  + Địa lí : tập bản đồ Thiên Nam Tứ chí lộ đồ thư ,…

  + Quân sự : tập Hổ trướng khu sơ ,…

  + Triết học : bộ sách của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ,..

  – Nhận xét :

  + Ưu điểm : Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực hơn các thế kỉ trước , có nhiều tác phẩm có giá trị .

  + Hạn chế : Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển . Trong lĩnh vực kĩ thuật , việc ứng dụng những thành tựu từ bên ngoài cũng chủ yếu dừng lại ở việc chế tạo thử chứ chưa phát triển .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )