câu1.vẽ hình minh họa sự phân bố các đai khí áp và phạm vi hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất. Câu 2 lập bảng so sánh đ

Question

câu1.vẽ hình minh họa sự phân bố các đai khí áp và phạm vi hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất. Câu 2 lập bảng so sánh đặc điểm của các đới khí hậu trên trái đất về vị trí,nhiệt độ,lượng mưa,chế độ gió

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-07-24T20:11:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:12:34+00:00

  Bạn cố xem nha.

  cau1-ve-hinh-minh-hoa-su-phan-bo-cac-dai-khi-ap-va-pham-vi-hoat-dong-cua-cac-loai-gio-thoi-thuon

  0
  2021-07-24T20:12:43+00:00

  câu 1:bn tự vẽ nhé

  câu 2:

  các đới khí hậu đứng theo thứ tự

  nhiệt độ chênh lệch nhau theo thứ tự nóng tới lạnh

  lượng mưa ở nhiệt đới thấp nhất đến ôn đới đến hàn đới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )