Câu1:Vì sao Liên Xô chú trọng phát triển công nghiệp nặng? Câu2:Lên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm đầu tiên trươc thời hạn bao nhiêu lâu? Câu3:Năm 1957,

Question

Câu1:Vì sao Liên Xô chú trọng phát triển công nghiệp nặng?
Câu2:Lên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm đầu tiên trươc thời hạn bao nhiêu lâu?
Câu3:Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo có ý nghĩa gì?
Câu4:Năm 1949 đã ghi dâu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện?
Câu5:Thành tựu nào là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?
Câu6:Nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vào trái đất là ai?
Câu7:Vào những nam 70 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các đất nước?
Mọi người trả lời ngắn gọn nhất giúp e vì đây là phần trắc nghiêm thôi ạ.

in progress 0
Mary 20 phút 2021-09-11T06:09:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:10:21+00:00

  (1)Cho đến những năm đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là nước đế quốc phong kiến quân phiệt với ngành kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp và thương nghiệp mới hình thành chưa bắt kịp với các nước đế quốc khác như Anh, Pháp, Đức, Mĩ. Tình trạng đó cộng với tác động kéo dài của chiến tranh đế quốc và nội chiến làm cho kinh tế Liên Xô những năm sau nội chiến sa sút nghiêm trọng. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi Liên Xô phải có một nền kinh tế công nghiệp phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Chính sách Kinh tế mới đã nớ lỏng cơ chế quản lí kinh tế nông nghiệp, tạo điều kiện để người nông dân yên tâm sản xuất nhờ đó mà đã đảm bảo an ninh lương thực và nước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu lúc này là phải xây dựng một nền công nghiệp đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh với các nước tư bản và thúc đẩy công nghiệp nhẹ, nông nghiệp và củng cố nền quốc phòng.

  (2)Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

  (4)Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

  0
  2021-09-11T06:10:29+00:00

  Câu 1: Liên Xô chú trọng phát triển công nghiệp nặng vì LX là nhà nước XHCN đầu tiên,bị thực dân phương Tây bao vây,phong tỏa về KT trong khi nền KT có sự lạc hậu nhiều so với cacs nước phương Tây.

  Câu 2:LX hoàn thành kế hoạch 5 đầu tiên trước thời hạn 9 tháng.

  Câu 3:Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

  Câu 4:Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào LS Liên Xô bằng sự kiện phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ.

  Câu 5: Thành tựu quan trọng nhất mà LX đạt được sau chiến tranh là sản xuất công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

  Câu 6:Nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vào trái đất là Ga-ga-rin.

  Câu 7:Vào những năm 70 của thế kỉ XX,trên thế giới diễn ra sự khủng hoảng dầu mỏ và sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kĩ thuật bất lợi và có lợi cho các đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )