Câu10.(2đ) Viết công thức tính công suất và nêu đơn vị của từng đại lượng có trong công thức. Nói công suất của một ô tô là 1500W điều đó có ý nghĩa l

Question

Câu10.(2đ) Viết công thức tính công suất và nêu đơn vị của từng đại lượng có trong công thức. Nói công suất của một ô tô là 1500W điều đó có ý nghĩa là gì?.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-09T23:42:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:43:48+00:00

  Đáp án:

  Công thức tính công suất : \[P = \frac{A}{t}\]   

  trong đó : A là  công vật thực hiện được

                   t là thời gian vật sinh công

  Ngoài ra còn có công thức khác : \[P = F.v\]

  trong đó : F là lực kéo vật 

                   v là vận tốc của vật 

  Nói công suất của một ô tô là 1500W điều đó có ý nghĩa là trong 1 giây xe ô tô thực hiện được 1500J 

   

  0
  2021-10-09T23:44:05+00:00

  Đáp án:

  Công thức tính công suất :=A/ t   

  trong đó : A là  công vật thực hiện được

                   t là thời gian vật sinh công

  Nói công suất của một ô tô là 1500W điều đó có ý nghĩa là 1 giây ô tô làm đc 1500 J

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )