Câu11. Giá trị sản lượng công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị sản lượng công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ? A. 30%

Question

Câu11. Giá trị sản lượng công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị sản lượng công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
Câu12. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước, thể hiện.
A. diện tích trồng lúa chiếm khoảng trên 50% diện tích trồng lúa của cả nước.
B. sản lượng lúa chiếm khoảng trên 50% sản lượng lúa của cả nước.
C. năng suất lúa cao nhất cả nước.
D. Cả 2 ý A và B.
Câu 13. Nước ta có bao nhiêu tỉnh/ thành phố giáp biển?
A. 27. B. 28. C. 29. D. 30.
Câu 14. Đảo nào trong các đảo ven bờ dưới đây có diện tích lớn nhất?
A. Cát Bà. B. Lý Sơn. C. Phú Quý. D. Phú Quốc.

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-16T16:17:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:18:33+00:00

  Câu11.  Giá trị sản lượng công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị sản lượng công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?
  A. 30%                   B. 40%               C. 50%                    D. 60%
  Câu12. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước, thể hiện.
  A. diện tích trồng lúa chiếm khoảng trên 50% diện tích trồng lúa của cả nước.
  B. sản lượng lúa chiếm khoảng trên 50% sản lượng lúa của cả nước.
  C. năng suất lúa cao nhất cả nước.
  D. Cả 2 ý A và B.
  Câu 13. Nước ta có bao nhiêu tỉnh/ thành phố giáp biển?
  A. 27.                           B. 28.                        C. 29.                        D. 30.
  Câu 14. Đảo nào trong các đảo ven bờ dưới đây có diện tích lớn nhất?
  A. Cát Bà.               B. Lý Sơn.            C. Phú Quý.              D. Phú Quốc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )