Câu4: C) 1/2×3/8= D) 3/7:5/8 5. Tìm x 1/8:x=1/5 6. Tính giá trị biểu thức (70858-51266)×4 Giúp mk với

Question

Câu4:
C) 1/2×3/8=
D) 3/7:5/8
5. Tìm x
1/8:x=1/5
6. Tính giá trị biểu thức
(70858-51266)×4
Giúp mk với

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-10-13T17:45:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:46:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu4:

  C) 1/2×3/8=3/16

  D) 3/7:5/8=24/35

  5.Tìm x

  1/8:x=1/5

        x=1/8:1/5

        x=5/8

  6. Tính giá trị biểu thức

  (70858-51266)×4

  =19592×4

  =78368

  0
  2021-10-13T17:46:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )