Câu41:S=sin15°-cos15° có giá trị bằng giá trị biểu thức nào sau đây? A.D=tan15°+cot15° B.B=cos(-45°) C.A=sin(-45°) D.C=sin30° Câu 42:Biểu thức rút gọn

Question

Câu41:S=sin15°-cos15° có giá trị bằng giá trị biểu thức nào sau đây?
A.D=tan15°+cot15° B.B=cos(-45°) C.A=sin(-45°) D.C=sin30°
Câu 42:Biểu thức rút gọn của sin4x.cos2x-sin3x.cosx là biểu thức nào sau đây
A.sinx.cos2x B.cosx-2sinx C.-sin3x.cos2x D.sinx.cos5x
Câu 43:giá trị của cos π cos$\frac{5π}{12}$.sin$\frac{7π}{12}$ là
A.0,04 B.0,25 C.0,03 D0,(3)
GIẢI CHI TIẾT CHO MÌNH NHÉ,CHÂN THÀNH CẢM ƠN

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-08-28T02:11:14+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:12:26+00:00

  Đáp án: 41C 42D 43…..E :)))

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-28T02:13:11+00:00

  Câu 41: $C$

  $\sin15^o-\cos15^o$

  $=\sin15^o-\sin75^o$

  $=2\cos\dfrac{15^o+75^o}{2}.\sin\dfrac{15^o-75^o}{2}$

  $=-2\cos45^o.\sin30^o$

  $=-2.\dfrac{1}{2}\cos45^o$

  $=-\cos45^o$

  $=-\sin45^o$

  $=\sin(-45^o)$

  Câu 42: $D$

  $\sin4x.\cos2x-\sin3x.\cos x$

  $=\dfrac{1}{2}(\sin6x+\sin 2x)-\dfrac{1}{2}(\sin4x+\sin 2x)$

  $=\dfrac{1}{2}(\sin6x-\sin4x)$

  $=\dfrac{1}{2}.2\cos5x.\sin x$

  $=\cos5x.\sin x$

  Câu 43: $-0,25$

  $\cos\pi.\sin\dfrac{7\pi}{12}.\cos\dfrac{5\pi}{12}$

  $=-\dfrac{1}{2}\Big(\sin\pi+\sin\dfrac{\pi}{6}\Big)$

  $=-\dfrac{1}{2}\Big(0+\dfrac{1}{2}\Big)$

  $=-\dfrac{1}{4}$

  $=-0,25$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )