Câul a. Chuyên động cơ học là gì? b. Tại sao nói chuyên động có tính tương đối ? Các dạng chuyên động thường gặp? Câu2 a. Công thức tính vận tốc? b. C

Question

Câul
a. Chuyên động cơ học là gì?
b. Tại sao nói chuyên động có tính tương đối ? Các dạng chuyên động thường gặp?
Câu2
a. Công thức tính vận tốc?
b. Chuyển động đều, chuyển động không đều là gì? Lay vd.
c. Công thức tính vận tốc trung bình của chuyên động không đều?

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-06T22:06:26+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:07:48+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

   a) Khi vị trí của một vật thay đổi theo thời gian so với vật mốc thì ta nói vật chuyển động so với vật mốc(hay chuyển động cơ học)

  b) Một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác. Nên ta nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối.

  Câu 2:

  a) Công thức tính vật tốc: v=s/t

  b) +Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc không có độ lớn thay đổi theo thời gian.

  VD: chuyển động của đầu kim đồng hồ, chuyển động của xe khi chạy ổn định…

      +Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian

  VD: chuyển động của máy bay khi hạ cánh, của tàu hỏa khi vào ga…

  c) CT tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều: 

  vtb=s1+s2/t1+t2

  Trong đó: vtb: vận tốc trung bình

  s1: quãng đường chạy trong thời gian t1

  s2: quãng đường chạy trong thời gian t2

  0
  2021-10-06T22:07:51+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 : a) Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học

  b) ( Chuyển động và đứng yên có tính tương đối nhé, ko phải mỗi chuyển động không đâu…)

  -Chuyển động và đứng yên có tính tương đối bởi vì 1 vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào vật mốc

  -Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng và chuyển động cong

  Câu 2 : a) công thức tính vận tốc là : v=s/t, trong đó + v là vận tốc
  + s là quãng đường

  + t là thời gian để đi hết qãng đường đó

  b)-Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

  -Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

  c) ta có công thức : vtb = s/t, trong đó : + vtb là vận tốc trung bình

  + s là quãng đường đi được

  + t là thời gian để đi hết quãng đường đó

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )