Cây cột nhà em có khối lượng 100kg.Hãy tính trọng lượng của chiếc cột. Giúp mình với

Question

Cây cột nhà em có khối lượng 100kg.Hãy tính trọng lượng của chiếc cột.
Giúp mình với

in progress 0
Nevaeh 4 tháng 2021-08-25T07:20:37+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:21:56+00:00

  Trọng lượng của cây cột đó là:

  `100 . 10 = 1000 (N)`

  Vậy trọng lượng của cây cột đó là `1000N`

  Sử dụng công thức: `p = 10.m`

  0
  2021-08-25T07:22:27+00:00

  Đáp án:

                                        `P=1000N`

  Giải thích các bước giải:

  `m=100kg`

  Trọng lượng của chiếc cột:

  `P=10.m=10.100=1000(N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )