chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều khi nào

Question

chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều khi nào

in progress 0
Liliana 1 tuần 2021-12-04T05:53:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:55:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: chất điểm chuyển động chậm dần khi vận tốc ban đầu lớn hơn vận tốc lúc sau( v1 > v2 )

  0
  2021-12-04T05:55:39+00:00

  Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )