Chất điểm chuyển động trên trục ox có phương trình vận tốc-thời gian: v=10+2t(m/s).quãng đường vật đi được sau 5s là?

Question

Chất điểm chuyển động trên trục ox có phương trình vận tốc-thời gian: v=10+2t(m/s).quãng đường vật đi được sau 5s là?

in progress 0
Athena 3 ngày 2021-12-07T12:58:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T12:59:57+00:00

  Đáp án:

  s = 75m

  Giải thích các bước giải:

  Từ phương trình vận tốc:
  \(v = {v_0} + at = 10 + 2t\,\,\left( {m/s} \right) \Rightarrow \left\{ \matrix{
  {v_0} = 10m/s \hfill \cr
  a = 2m/{s^2} \hfill \cr} \right.\)
  Suy ra công thức xác định quãng đường là:
  \(s = {v_0}t + {1 \over 2}a{t^2} = 10t + {t^2}\,\,\left( m \right)\)
  Quãng đường vật đi được sau 5s là:
  \(\eqalign{
  & s = {v_0}t + {1 \over 2}a{t^2} = 10t + {t^2}\,\,\left( m \right) \cr
  & t = 5s \Rightarrow s = 10.5 + {5^2} = 75m \cr} \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )