Chất điểm dao động điều hòa gốc tọa độ ở vị trí cân bằng chất điểm đi ra xa vị trí cân bằng là chuyển động A: chậm dần đều B: chậm dần C:nhanh dần đ

Question

Chất điểm dao động điều hòa gốc tọa độ ở vị trí cân bằng chất điểm đi ra xa vị trí cân bằng là chuyển động
A: chậm dần đều
B: chậm dần
C:nhanh dần đều
D: nhanh dần

in progress 0
Arya 4 tháng 2021-08-22T14:45:48+00:00 1 Answers 139 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-22T14:47:10+00:00

    Đáp án:

    B. chậm dần

    Khi chất điểm đi ra xa vị trí cân bằng thì vận tốc của chất điểm giảm dần nên chất điểm chuyển động chậm dần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )