chất dinh dưỡng của hạt có chứa trong A lá mầm B phôi nhũ C lá mầm và phôi nhũ D lá mầm và chồi mầm

Question

chất dinh dưỡng của hạt có chứa trong
A lá mầm
B phôi nhũ
C lá mầm và phôi nhũ
D lá mầm và chồi mầm

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2021-07-29T11:01:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:02:17+00:00

  Đáp án:

   C. lá mầm phôi nhũ

  Giải thích các bước giải:

  Bài 33 hạt và cấc bộ phận của hạt có đấy bạn

  -Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm

  @thao2009

   

  0
  2021-07-29T11:03:05+00:00

  Chất dinh dưỡng của hạt có chứa trong

  A lá mầm

  B phôi nhũ

  C lá mầm và phôi nhũ

  D lá mầm và chồi mầm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )